Per me

marzo 10, 2012

roş-încenuşatul pumnal

oricum în toate amintirile tale

   apune luna şi se-arată moartea

       cu coasa ei gotică,

             proscris al

           Himerei globulare

              perpetua bolgie

            a simulacrelor

    surogatelor înşelătoarelor

   forme sau umbre platonice,

 unde inima îţi va fi secţionată

 cu grăitorul roş-încenuşatul

                pumnal,

      chiar dacă versul genunii

       îţi însângerează fruntea

           nu vei înceta

       să crezi că poetul

          este ogarul

urmelor sacrului pe pământ,

     în absenţa căruia bezna

              va domni,

           regină absolută,

     peste sufletul omului….

                                                  si dedica a Gabriella Rossitto

   

 rosso-cinereo pugnale

comunque in tutti i tuoi ricordi

  cala la luna e sorge la morte

     con la sua falce gotica,

        proscritto della

      Chimera globulare

     perpetua bolgia dei

     simulacri surrogati

     ingannevoli forme

     od ombre platoniche,

      dove il tuo cuore

     verrà sezionato col

   parlante rosso-cinereo

      pugnale, anche se

      il verso dell’abisso

    t’insanguina la fronte

        non smetterai

          di credere

   che il poeta è il veltro

         delle orme

    del sacro sulla terra,

   in assenza del quale

     la tenebra regnerà

            da monarca

     sull’anima dell’uomo…

GEO VASILE

Grazie, Geo!

E’ vero, non smetterò mai di credere che la poesia può scacciare le tenebre…