CIRASI

Maggio 31, 2012

CIRASI

U sacciu

ca i carcarazzi

si màncianu

i me’ cirasi

crisciuti ccu l’occhi

-ancora virdi e poi

vasuni russi

sfacciati

spinnicchiu d’amuri-

accussì è a vita

munnu ha statu

e munnu è

così va il mondo.